Back to top

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną


Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem firmy Infosim na terytorium Polski.

Infosim stworzył StableNet – oprogramowanie trzeciej generacji służące do monitoringu.

StableNet to rozwiązanie 3 w 1 – wspiera następujące obszary:
1. Performance management
2. Fault management
3. Configuration managementStableNet automatyzuje proces zarządzania IT:

1. Sieciami WAN/LAN/Serwerami/Aplikacjami/Triple Play/VoIP/IPT/technologiami mobilnymi/usług IT
2. Automatyczne mapowanie usług i elementów/ analizy root-cause/ inwentaryzację/autowykrywanie urządzeń/ współpraca z CMDB lub SID.
3. Bezproblemowe zarządzanie infrastrukturą i jej monitoring zapewniają narzędzia, najlepiej zintegrowane na jednej platformie, które w szybkim czasie lokalizują i naprawiają błędy, zapobiegają awariom oraz nadzorują zmiany w sieci w sposób łatwy i automatyczny. Ważnymi kryteriami oceny rozwiązania są czas wdrożenia, prostota obsługi i strategia rozwoju danego produktu.System informatyczny musi spełniać zarówno cele biznesowe i techniczne.Cele biznesowe:

1. Obniżenie kosztów obsługi elementów infrastruktury poprzez automatyzację wykrywania niepożądanych zdarzeń oraz skrócenie czasu reakcji na błędy
2. Optymalizacja kosztów inwestycji w infrastrukturę IT – poprzez wspomaganie analizowania wydajności i utylizacji aktualnej infrastruktury
3. Obniżenie kosztów związanych z czasowym brakiem dostępu do usług biznesowych lub degradacją ich jakości (tzw. business impact)
4. Kontrola jakości świadczonych usług – SLA
5. Raportowanie


Cele techniczne:

1. Monitorowanie i zarządzanie poszczególnymi urządzeniami, aplikacjami i usługami
2. Automatyczne monitorowanie wydajności sieci (performance); wykrywanie błędów
3. Wizualizacja stanu sieci w warstwie 2 i 3 w celu określenia przyczyn i skutków awarii lub zmianKliknij tutaj aby uzyskać 30-dniową wersję testową StableNet®!

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Strona producenta

Prezentacje producenta

Infosim StableNet Telco Solution Overview for NW ICT and IoT Service Assurance
Infosim and intel show internet of things network management
Third generation OSS: StableNet

Zapraszamy także na kanał YouTube producenta


Case study

Lidl
Kedron
Nucleus Connect
Wyróżnienie European Telecommunications Provider
Referencja szwajcarskiego operatora telekomunikacyjnego Sunrise

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktuZarządzanie środowiskiem mobilnym


W odpowiedzi na gwałtowny wzrost zastosowań urządzeń mobilnych oraz coraz większą ilość danych (często bardzo cennych lub tajnych) znajdujących się na urządzeniach mobilnych (np. smartfonach i tabletach) firma Omex oferuje wdrożenie zdalnego i centralnego zarządzania urządzeniami mobilnymi przy pomocy systemu FAMOC.Usługa obejmuje:

1. Przeprowadzenie analizy środowiska klienta
2. Dostawę licencji
3. Uruchomienie systemu
4. SzkoleniaSystem może działać zarówno na infrastrukturze klienta lub w modelu „Cloud”. FAMOC jest wiodącym systemem do zdalnego zarządzania cyklem życia smartfonów i tabletów opartych o zróżnicowane systemy operacyjne (Android, Apple iOS i inne).System umożliwia:

1. Inwentaryzację zasobów mobilnych
2. Zdalną instalację i aktualizację aplikacji
3. Centralnie sterowaną konfigurację urządzeń
4. Cykliczny backup danych
5. Zarządzanie bezpieczeństwem danych (blokada urządzenia, usunięcie danych)
6. Przejęcie zdalnej kontroli nad urządzeniem w celu usunięcia zaistniałych problemówSystem FAMOC jest doceniany i rekomendowany przez zagraniczne firmy analityczne takie jak Gartner, Forrester Research czy Frost & Sullivan. W jednym z ostatnich raportów Gartnera „Critical Capabilities for Mobile Device Management”, system został uznany za najlepsze rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi i aplikacjami na tabletach i telefonach na świecie.
Więcej informacji o produkcie


Strona producenta

O FAMOC

Matryca funkcjonalności FAMOCWdrożenia i Sourcing Zasobów SAP


Zespół naszych konsultantów posiada bogate doświadczenie związane z produktami SAP. Zdecydowaną większość stanowią seniorzy, którzy wielokrotnie przeszli całe cykle projektowe. Oznacza to, że brali oni udział we wdrożeniu całego projektu, a nie tylko poszczególnych modułów. Zdobyte doświadczenie w wielu gałęziach gospodarki pozwala nam zaproponować najlepsze rozwiązania dla danej branży. Ponadto dysponujemy wiedzą o tym jak zintegrować SAP z innymi narzędziami IT.
Oferujemy:

1. Pełen zakres wdrożenia SAP i wsparcie w pracach na każdym etapie cyklu
2. Usługi doradztwa dla proponowanego rozwiązania
3. Audyt istniejących instalacji
4. Projekty prowadzone według najlepszych metodologii takich jak PMI, IPMA, Prince 2
5. Rozwój poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu SAP na każdym poziomie
6. Integracja SAP z innymi systemami
7. Atrakcyjne stawki oraz elastyczne formy współpracy
Projekty referencyjne:


Roll-out SAP przeprowadzony dla firmy

Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 i trwały do grudnia 2013. Nasz zespół brał udział we wszystkich etapach projektu, od kształtowania koncepcji (tzw. Blueprint) po stabilizację powdrożeniową systemu. Roll-out obejmował moduły FI/CO, SD/MM oraz HR i przeprowadzony był w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Za wykonane prace nasza firma otrzymała list referencyjny potwierdzający nasze kwalifikacje.

With its entrepreneurial spirit and energy, motivation. SAP skills and long term business sense Omex could be a key partner in SAP implementation and roll-out projects.
Peter Foller, Atos GBU CEE

Pokaż list referencyjny

Wdrożenie SAP przeprowadzone dla firmy

Pokaż list referencyjny

A może zaintersowany jesteś monitoringiem Twojej instalacji SAP?

Czytaj o monitoringu instalacji SAPAudyt (bezpieczeństwa i licencyjny) oraz system monitorowania środowiska SAPSAST System - o produkcie


1. SAST to jedno zintegrowane rozwiązanie certyfikowane przez SAP - jedno źródło informacji o bezpieczeństwie systemu SAP.
2. Wewnątrz produktu znajduje się know-how i wiedza producenta, np. 4000 ryzyk, gotowa matryca SOD itp. Jest to prawdziwa wartość oprogramowania dla klienta gromadzona przez producenta od wielu lat.
3. Czas wdrożenia jest znacznie krótszy w porównaniu do innych produktów. Nie traci się czasu na definiowanie ryzyk, matrycę SOD i jak wdrażać oraz łączyć oddzielne produkty, aby uzyskać taki sam efekt końcowy.
4. Instalacja jest bardzo szybka i prosta - poprzez transport SAP.
5. Produkt jest otwarty. Możesz dodać własne ryzyko, komentarze, środki zaradcze itp. W krótkim czasie system staje się zmodyfikowanym pod klienta rozwiązaniem.
6. Ponieważ produkt jest jednym środowiskiem, wdrożenie jest szybkie, całkowity koszt posiadania (TCO) jest bardzo korzystny.

Prezentacja systemu SAST

Strona producenta

Tworzenie aplikacji mobilnych

Tworzymy aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android.

Proces obejmuje:
1. Analizę wymagań klienta
2. Projektowanie
3. Tworzenie kodu
4. Testowanie
5. Wsparcie.Wykorzystując współpracę z lokalnymi partnerami specjalizujemy się w aplikacjach wykorzystujących technologie NFC oraz możliwości lokalizacyjne urządzeń. Świadczymy usługi w zakresie projektowania architektury mobilnej przedsiębiorstwa. Wspierając się kompetencjami w zarządzaniu infrastrukturą mobilną oraz jej bezpieczeństwem jesteśmy w stanie spełnić najwyższe standardy w zakresie ochrony Państwa danych, z których korzystają tworzone przez nas rozwiązania.

Zajmujemy się także programowaniem i drukiem tagów NFC (karty papierowe i plastikowe).

Technologie:
Java • Web Services • .Net

Języki programowania:
XML • Java • C++ • SQL

Serwery aplikacyjne:
Apache • Tomcat • Jboss

Bazy danych:
Postgres SQL • MySQL • Oracle

Technologie WEB:
HTML,CSS • JavaScript • Ajax • JSP, Servlets

Framework:
Hibernate • JSF • Struts • Spring

Technologie mobilne:
Java ME • Apple iPhone • Google Android
Przykładowa aplikacja


OMEX SECURITY PATROL - OSP

System umożliwia zarządzanie pracą pracowników ochrony których zadaniem jest przybycie do określonego miejsca w określonym czasie i potwierdzenie realizacji zadania. W punktach kontroli znajdują się beacony lub Tagi NFC które rejestruje aplikacja mobilna, po dojściu pracownika w miejsce zasięgu działania technologii zbliżeniowej. Może mieć zastosowanie w wszelkich rodzajach działalności gdzie niezbędne jest potwierdzanie obecności pracownika w odpowiednim miejscu w określonym czasie np. budowa, służby sprzątające, patrole ochrony, służby techniczne, itp.

Prezentacja dostępnych funkcjonalności OSP
Monitoring aplikacji i RUM (Real User Monitoring)Prezentacje produktów:

RUM Ekara

APM Newtest

Strona producenta

Referencja wdrożenia Newtest w
Pokaż list referencyjny
Audyty IT, audyty bezpieczeństwa, audyty RODO


Oferujemy szkolenia i audyty z zakresu RODO.

Czym jest Rodo? RODO (ang. GDPR) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych i obejmuje takie obszary jak:

Audyt danych osobowych – We współpracy z firmą prawniczą, prowadzimy audytu IT i procedur zgodności sposobu działalności podmiotu przy gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych z RODO. Celem audytu jest ustalenie obszarów, które nie są zgodne z regulacjami RODO zarówno w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych jak i wdrożonych procedur wraz z oceną ryzyka zgodności RODO.

Wdrożenie procedur i niezbędnych elementów technicznych – Wspólnie z firmą prawniczą, zaproponujemy i wdrożymy rozwiązania techniczne oraz procedury zgodne z RODO, w tym ustanowimy inspektora ochrony danych (IOD).

Szkolenie pracowników – RODO nakłada na podmioty obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, które we współpracy z firmą prawniczą przeprowadzimy w Państwa podmiocie. Szkolenia dotyczą zakresu procedur oraz przyjętych rozwiązań technicznych.Referencja wdrożenia RODO w
Pokaż list referencyjny
Testy i automatyzacja


Oferujemy pełen cykl wsparcia procesu testowego
począwszy od budowy środowiska w oparciu o narzędzia Grid Tools (dane testowe), SoapUI (budowa i wykonywanie scenariuszy testowych), produktów HP: ALM i QTP, aż po przygotowanie scenariuszy i ich automatyzację, kończąc na wirtualizacji testowanych serwisów.
Uzupełnieniem oferty są testy wydajnościowe z wykorzystaniem różnych metodologii i narzędzi: Performance Center, SiteScope, LoadRunner, QTP, walidacja środowisk i nowych produktów oraz automatyzacja procesów biznesowych.
Przykłady zastosowania:


Budowa środowiska symulatorów DataMaker oraz SoapUI pozwalają na tworzenie scenariuszy testowych ich przechowywanie, edycję, wykonanie i porównanie wyników z oczekiwaniami.

W ciągu testowym można wyróżnić:
1. Fazę pisania scenariuszy, które pokrywają przypadki testowe konieczne do sprawdzenia poprawności (SOAPUI)
2. Gromadzenie i skatalogowanie danych testowych, które zostaną wykorzystane w przypadkach testowych (DataMaker).

Scenariuszami natomiast można zarządzać z poziomu Quality Center. Datamaker™ jest w pełni funkcjonalnym narzędziem do zarządzania danymi w celu zapewnienia rzeczywistych i oczekiwanych danych do obsługi wniosków SOA. Datamaker™ służy do szybkiego budowania bogatych, dobrze zarządzanych danych, powiązanych z usługami SOA wykorzystywanych w celach testowych. System spełnia dyrektywę EU nr 95/46/WE (24.10.1995) w zakresie maskowania i szyfrowania danych. SoapUI – służy do budowy i wyzwalania przypadków testowych.


Intelligent Virtual Services

Pozwala na dokładne odtworzenie zachowania i struktury środowiska SOA, usuwanie problemów, takich jak: brak dostępności systemu, niespójnych odpowiedzi opartych na podobnych wejściach i niezdolność do prawidłowego kontrolowania danych, z rozwoju SOA i testowania. Wirtualizacja środowiska SOA pozwala na stworzenie stabilnej, samodzielnej warstwy usług, na których rozwój, testowanie i QA mogą pracować z prostymi komunikatami (wirtualnych punktów końcowych) bez wywoływania, lub modyfikacji, usług „na żywo”. Bezproblemowa integracja z Datamaker ™ . Umożliwia to wysokiej jakości, efektywne badanie cykli SOA.


Maskowanie i szyfrowanie danych

Zapewnia wysokiej jakości, spójne, bezpieczne, statyczne maskowanie danych testowych. Rozwiązanie zautomatyzowane, zachowuje reguły biznesowych i więzy integralności.


Automatyzacja testów i procesów

Testy – UAT, regresja, testy jednostkowe, integracyjne, wydajnościowe


Procesy wspierające testowanie

Walidacja środowisk, wprowadzanie i utrzymywanie danych testowych, depersonalizacje środowisk, etc.

1. Parametryzacja biznesowa i techniczna
2. Systemy monitorowania aplikacji
3. Procesy migracji danych pomiędzy systemami
4. Procesy realizujące masowe zmiany w systemach np. poprawianie błędów systematycznych
5. Realizacja czynności operatorskich w wielu funkcjach w organizacji np.. resetowanie haseł, nadawanie uprawnień, ładowanie kodu, etc.
6. Wykonywanie dowolnych operacji w systemie plików i konfiguracji systemu
7. Wykonywanie dowolnych operacji w systemach baz danych
8. Wykonywanie wszelkich operacji w interfejsie użytkownika dowolnej aplikacji
9. Kompatybilność – możliwa współpraca z dowolnymi narzędziami zewnętrznymi
10. Mechanizm agregowania usług w kontenery
11. Wykonywanie dowolnych operacji w systemie plików i konfiguracji systemu
12. Wykonywanie dowolnych operacji w systemach baz danych
13. Wykonywanie wszelkich operacji w interfejsie użytkownika dowolnej aplikacji

Platforma nAxiom


Platforma nAxiom klasy low-code jest autorskim narzędziem firmy nAxiom Sp. z o.o. służącym do łatwego i szybkiego tworzenia aplikacji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Mocnymi stronami platformy są funkcjonalności 4 głównych modułów: Workflow Manager (silnik obsługi procesów), Document Manager (silnik przetwarzania dokumentów), UX/UI Builder (zestaw zaawansowanych generatorów) oraz Data Modeler (graficzny modeler danych).
Tworzenie aplikacji na platformie nAxiom obejmuje kilka kroków, które zwykle mogą być wykonywane w różnej kolejności.

Najważniejsze z nich to:

• zdefiniowanie tabel bazy danych, w których będą przechowywane dane przetwarzane w ramach obsługi procesu,
• zdefiniowanie przebiegu obsługi procesu (flow), czyli powiązanie ze sobą czynności wykonywanych w procesie oraz zdefiniowanie stanów danych przetwarzanych w procesie i przejść między tymi stanami,
• zdefiniowanie menu użytkownika, za pomocą którego użytkownik końcowy będzie wywoływał funkcjonalności.

Firma nAxiom Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2019 roku, czerpiąc wiedzę z 30-letniego doświadczenia grupy OPTeam, z której się wydzieliła. Jako partner transformacji procesów zapewnia technologię pozwalającą wykorzystać potencjał już użytkowanych systemów informatycznych bez ingerowania w ich kod źródłowy. Skupia się na biznesowym podejściu do projektów i na korzyściach, jakie powinny zapewniać wdrażane systemy i aplikacje.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie .