Back to top

O nasJesteśmy niezależną, wysoko specjalizowaną firmą świadczącą usługi w wybranych obszarach IT. W ofercie posiadamy oprogramowanie do zarządzania stacjonarną i mobilną infrastrukturą informatyczną oraz telekomunikacyjną. Omex jest certyfikowanym partnerem firmy Infosim, IBM w rodzinie Tivoli (Watson AIOps) oraz FancyFon, producenta systemu FAMOC do zarządzania mobilnością. System inwentaryzacji infrastruktury i usług FNT Software zintegrowany z systemem monitorowania i zarządzania StableNet firmy Infosim, może stanowić podstawę platformy OSS operatora telekomunikacyjnego. Monitorowanie jakości świadczonych usług, oprogramowania i User Experience, zapewniają produkty firmy ip-label. Uzupełnieniem oferty są usługi integracyjne i programistyczne związane z dostosowaniem lub rozwojem produktów własnych, takich jak Omex Security Patrol (OSP) i pod potrzeby klienta, szczególnie w zakresie budowy aplikacji mobilnych.

Świadczymy usługi wdrożenia systemu SAP, począwszy od fazy „blue print”, poprzez implementację, integrację i roll-out. Specjalizujemy się w modułach FI, CO, SD, MM, CATS+HR, Travel Management. Naszą kompetencją jest obszar bezpieczeństwa systemu SAP, gdzie świadczymy usługi audytu i wdrażamy system SAST. Posiadamy wiedzę o narzędziach IT wspierających instancje SAP, takich jak skanowanie, obieg dokumentów (Abbyy, Saperion i Alfresco).

Dział Testów i Automatyzacji, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferuje wsparcie procesów testowania. Na całość usługi składają się : budowa środowisk testowych, przygotowanie danych do testów, przygotowanie scenariuszy i ich automatyzacja oraz wirtualizacja testowanych serwisów. W pracy wykorzystujemy niezawodne narzędzia Grid Tools, Hewlett Packard i SoapUI. Uzupełnieniem są testy wydajnościowe z wykorzystaniem różnych metodologii i narzędzi: Performance Center, SiteScope, LoadRunner, Qucik TestPro, walidacja środowisk i nowych produktów oraz automatyzacja procesów biznesowych.

Firmę Omex tworzą ludzie od lat związani z branżą informatyczną. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje gwarantują sprawną i fachową obsługę. Kierujemy się zasadą, że systematyczne pogłębianie wiedzy wsparte rozwojem osobistym oraz relacje z ludźmi mają zasadniczy wpływ na sukces w osiąganiu celów.

Jeśli chcesz obejrzeć prezentację przedstawiającą naszą firmę, kliknij tutaj