Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Infosim  na terytorium Polski.

Infosim_logo
Infosim stworzył StableNet – oprogramowanie 3 generacji służące do monitoringu.

Request Trial

Kliknij tutaj aby uzyskać 30-dniową wersję testową StableNet® !

Request Trial
StableNet to 3 rozwiązania w 1 – wspiera następujące obszary :

 • performance management
 • fault management
 • configuration management.

StableNet automatyzuje proces zarządzania IT

 • sieciami WAN/LAN/Serwerami/Aplikacjami/Triple Play/VoIP/IPT/technologiami mobilnymi/usług IT
 • automatyczne mapowanie usług i elementów/ analizy root-cause/ inwentaryzację/autowykrywanie urządzeń/ współpraca z CMDB lub SID.

Bezproblemowe zarządzanie infrastrukturą i jej monitoring zapewniają narzędzia, najlepiej zintegrowane na jednej platformie, które w szybkim czasie lokalizują i naprawiają błędy, zapobiegają awariom oraz nadzorują zmiany w sieci w sposób łatwy i automatyczny. Ważnymi kryteriami oceny rozwiązania są czas wdrożenia, prostota obsługi i strategia rozwoju danego produktu.

Tak więc system informatyczny musi spełniać zarówno cele biznesowe i techniczne.

Cele biznesowe:

 • Obniżenie kosztów obsługi elementów infrastruktury poprzez automatyzację wykrywania niepożądanych zdarzeń oraz skrócenie czasu reakcji na błędy
 • Optymalizacja kosztów inwestycji w infrastrukturę IT – poprzez wspomaganie analizowania wydajności i utylizacji aktualnej infrastruktury
 • Obniżenie kosztów związanych z czasowym brakiem dostępu do usług biznesowych lub degradacją ich jakości (tzw. business impact)
 • Kontrola jakości świadczonych usług – SLA
 • Raportowanie

Cele techniczne:

 • Monitorowanie i zarządzanie poszczególnymi urządzeniami, aplikacjami i usługami
 • Automatyczne monitorowanie wydajności sieci (performance); wykrywanie błędów
 • Wizualizacja stanu sieci w warstwie 2 i 3 w celu określenia przyczyn i skutków awarii lub zmian