Oferujemy pełen cykl wsparcia procesu testowego począwszy od budowy środowiska w oparciu o narzędzia Grid Tools (dane testowe), SoapUI (budowa i wykonywanie scenariuszy testowych), produktów HP: ALM i QTP, aż po przygotowanie scenariuszy i ich automatyzację, kończąc na wirtualizacji testowanych serwisów. Uzupełnieniem oferty są testy wydajnościowe z wykorzystaniem różnych metodologii i narzędzi: Performance Center, SiteScope, LoadRunner, QTP, walidacja środowisk i  nowych produktów oraz automatyzacja procesów biznesowych.

Przykłady zastosowania:

 • Budowa środowiska symulatorów DataMaker oraz SoapUI pozwalają na tworzenie scenariuszy testowych ich przechowywanie,  edycję, wykonanie i porównanie wyników z oczekiwaniami.

  W ciągu testowym można wyróżnić, fazę pisania scenariuszy, które pokrywają przypadki testowe konieczne do sprawdzenia poprawności (SOAPUI). Gromadzenie i skatalogowanie danych testowych, które zostaną wykorzystane w przypadkach testowych (DataMaker).

  Scenariuszami natomiast można zarządzać z poziomu Quality Center. Datamaker™ jest w pełni funkcjonalnym narzędziem do zarządzania danymi w celu zapewnienia rzeczywistych i oczekiwanych danych do obsługi wniosków SOA. Datamaker™ służy do szybkiego budowania bogatych, dobrze zarządzanych danych, powiązanych z usługami SOA wykorzystywanych w celach testowych. System spełnia dyrektywę EU nr 95/46/WE (24.10.1995) w zakresie maskowania i szyfrowania danych. SoapUI – służy do budowy i wyzwalania przypadków testowych

 • Intelligent Virtual Services –  pozwala na dokładne odtworzenie zachowania i struktury środowiska SOA, usuwanie problemów, takich jak: brak dostępności systemu, niespójnych odpowiedzi opartych na podobnych wejściach i niezdolność do prawidłowego kontrolowania danych, z rozwoju SOA i testowania. Wirtualizacja środowiska SOA pozwala na stworzenie stabilnej, samodzielnej warstwy usług, na których rozwój, testowanie i QA mogą pracować z prostymi komunikatami (wirtualnych punktów końcowych) bez wywoływania, lub modyfikacji, usług „na żywo”. Bezproblemowa integracja z Datamaker ™ . Umożliwia to wysokiej jakości, efektywne badanie cykli SOA.
 • Maskowanie i szyfrowanie danych – zapewnia wysokiej jakości, spójne, bezpieczne, statyczne maskowanie danych testowych. Rozwiązanie zautomatyzowane, zachowuje reguły biznesowych i więzy integralności.
 • Automatyzacja testów i procesów: testy – UAT, regresja, testy jednostkowe, integracyjne, wydajnościowe
 • Procesy wspierające testowanie – walidacje środowisk, wprowadzanie i utrzymywanie danych testowych, depersonalizacje środowisk, etc.
  • Parametryzacja biznesowa i techniczna
  • Systemy monitorowania aplikacji
  • Procesy migracji danych pomiędzy systemami
  • Procesy realizujące masowe zmiany w systemach np. poprawianie błędów systematycznych
  • Realizacja czynności operatorskich w wielu funkcjach w organizacji np.. resetowanie haseł, nadawanie uprawnień, ładowanie kodu, etc.
  • Wykonywanie dowolnych operacji w systemie plików i konfiguracji systemu
  • Wykonywanie dowolnych operacji w systemach baz danych
  • Wykonywanie wszelkich operacji w interfejsie użytkownika dowolnej aplikacji
  • Kompatybilność – możliwa współpraca z dowolnymi narzędziami zewnętrznymi
  • Mechanizm agregowania usług w kontenery
  • Wykonywanie dowolnych operacji w systemie plików i konfiguracji systemu
  • Wykonywanie dowolnych operacji w systemach baz danych
  • Wykonywanie wszelkich operacji w interfejsie użytkownika dowolnej aplikacji