Oferujemy szkolenia i audyty z zakresu RODO.

Czym jest Rodo? RODO (ang. GDPR) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych i obejmuje takie obszary jak:

  • Audyt danych osobowych – We współpracy z firmą prawniczą, prowadzimy audytu IT i procedur zgodności sposobu działalności podmiotu przy gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych z RODO. Celem audytu jest ustalenie obszarów, które nie są zgodne z regulacjami RODO zarówno w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych jak i wdrożonych procedur wraz z oceną ryzyka zgodności RODO.
  • Wdrożenie procedur i niezbędnych elementów technicznych – Wspólnie z firmą prawniczą, zaproponujemy i wdrożymy rozwiązania techniczne oraz procedury zgodne z RODO, w tym ustanowimy inspektora ochrony danych (IOD).
  • Szkolenie pracowników – RODO nakłada na podmioty obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, które we współpracy z firmą prawniczą przeprowadzimy w Państwa podmiocie. Szkolenia dotyczą zakresu procedur oraz przyjętych rozwiązań technicznych.