Zespół naszych konsultantów posiada bogate doświadczenie związane z produktami SAP. Zdecydowaną większość stanowią seniorzy, którzy wielokrotnie przeszli całe cykle projektowe. Oznacza to, że brali oni udział we wdrożeniu całego projektu, a nie tylko poszczególnych modułów. Zdobyte doświadczenie w wielu gałęziach gospodarki pozwala nam zaproponować najlepsze rozwiązania dla danej branży. Ponadto dysponujemy wiedzą o tym jak zintegrować SAP z innymi
narzędziami IT.
Oferujemy :
  • Pełen zakres wdrożenia SAP i wsparcie w pracach na każdym etapie cyklu
  • Usługi doradztwa dla proponowanego rozwiązania
  • Audyt istniejących instalacji
  • Projekty prowadzone według najlepszych metodologii takich jak PMI, IPMA, Prince 2
  • Rozwój poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu SAP na każdym poziomie
  • Integracja SAP z innymi systemami
  • Atrakcyjne stawki oraz elastyczne formy współpracy

Projekt referencyjny : roll-out SAP przeprowadzony dla firmy Atos. Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 i trwały do grudnia 2013. Nasz zespół brał udział we wszystkich etapach projektu, od kształtowania koncepcji (tzw. Blueprint) po stabilizację powdrożeniową systemu. Roll-out obejmował moduły FI/CO, SD/MM oraz HR i przeprowadzony był w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Za wykonane prace nasza firma otrzymała list referencyjny potwierdzający nasze kwalifikacje.
With its entrepreneurial spirit and energy, motivation. SAP skills and long term business sense Omex could be a key partner in SAP implementation and roll-out projects.
Peter Foller, Atos GBU CEE