Prokom Investments : dostawa licencji bazodanowych Informix wraz ze wsparciem produktowym świadczonym przez nasz firmę. Pokaż referencję
BGK : dostawa licencji TouchDown – oprogramowania służącego do szyfrownnia poczty na urządzeniach mobilnych. Pokaż referencję
Orange Polska : instalacja nowszej wersji oprogramoawnia IBM Tivoli Netcool oraz usługi wspracia (24/7) podczas Mistrzowstw Europy w Piłce Nożnej 2012.Pokaż referencję
Orange Polska : Dostawa usług i narzędzi służących do automatyzacji procesów w tym weryfikacji i poprawy danych.Pokaż referencję
SoftProdukt : dostawa licencji bazodanowych Informix wraz ze wsparciem produktowym świadczonym przez nasz firmę.Pokaż referencję
Agencja Rozwoju Przemysłu : wdrożenie systemu zarządzania mobilnością FAMOC.Pokaż referencję
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa : wdrożenie systemu zarządzania mobilnością FAMOC.Pokaż referencję
Atos GBU CEE : SAP roll-out.Pokaż referencję
Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o. o. : Usługa zarządzania urządzeniami mobilnymi w oparciu o system FAMOC.Pokaż referencję
Energa Operator : monitorowanie routerów 3GPP/CDMA.Pokaż referencję
Orange Polska : Dostawa rozwiązania dla wykorzystania symulatorów systemów OSS do realizacji testów automatycznych.Pokaż referencję
BAŁTYKGAZ : wdrożenie systemu zarządzania mobilnością FAMOC. Pokaż referencję
 
EuroFoam : Usługi wdrożenia systemu SAP PP. Pokaż referencję
Przewozy Regionalne : Wdrożenie i utrzymanie system FAMOC Mobile Device Management
Polkomtel Sp. z o.o. : Podsumowanie Proof of Concept wdrożenia systemu StableNet dla sieci mobilnej Plus GSM. Pokaż referencję
 
Poczta Polska : Automatyzacja Testów. Pokaż referencję
Orange Polska S.A. Wdrożenie Systemu Infosim StableNet. Pokaż referencję
Orange Polska S.A. Wdrożenie platformy testów automatycznych usług telekomunikacyjnych. Pokaż referencję
Poczta Polska : Wsparcie i serwisowanie systemu MDM Famoc Pokaż referencję