Omex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
tel: +48 505 050 515 fax: +48 58 742 59 84
E-mail: omex@omex.pl Wsparcie techniczne: help@omex.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000375262
NIP: 586-226-32-14
REGON: 221160244