Omex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia tel: +48 505 050 515 fax: +48 58 742 59 84 E-mail: omex@omex.pl Wsparcie techniczne: help@omex.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000375262 NIP: 586-226-32-14 REGON: 221160244